Description

Вредни спрямо жените и момичетата практики, които се коренят в дискриминацията и се свързва с „традицията“.

Additional notes and information

Терминът не е препоръчителен, защото предполага, че такива практики възникват и се извършват почти изключително и само в незападни културни традиции. Той може да предполага също, че в западните общества не се практикуват вредни за момичетата и жените практики или дори, че наличието им в западните общества е пренебрегнато в текстовете на международните договори за правата на човека. Затова и терминът „вредна практика“ е предпочитаният термин.