Description

Naiste või tüdrukute vastu suunatud tava, mis põhineb diskrimineerimisel ja mille kasutamist sageli õigustatakse „traditsiooniga“

Additional notes and information

Seda terminit ei soovitata kasutada, sest see jätab mulje, nagu kasutatakse selliseid tavasid vaid väljapool lääne kultuuriruumi. Samuti võib see jätta mulje, nagu lääne ühiskondades ei kasutataks tüdrukutele või naistele kahjulikke tavasid või nende olemasolu läänemaailmas eirataks rahvusvaheliste inimõiguste asutuste poolt. Seetõttu on parem kasutada terminit „kahjulikud tavad“.