Description

U kontekstu rodne ravnopravnosti, tradicionalna štetna praksa je termin koji se uglavnom koristi za opisivanje praksi štetnih za žene i djevojke koje su zasnovane na diskriminaciji i povezane sa „tradicijom”.

Additional notes and information

Međutim, termin se ne preporučuje, jer sugeriše da takve prakse potiču i opstaju gotovo isključivo izvan zapadnih kulturnih tradicija. Također može sugerisati da se u zapadnim društvima ne praktikuju postupci štetni za djevojke i žene, ili čak da međunarodna tijela za sporazume o ljudskim pravima zanemaruju njihovo postojanje u zapadnim društvima. Stoga je „štetna praksa” poželjniji termin.