Description

Нежељено понашање везано за пол особе које се дешава са сврхом или ефектом кршења достојанства те особе и стварања застрашујућег, непријатељског, понижавајућег, деградирајућег или увредљивог окружења.