Description

nepageidaujamas su asmens biologine lytimi susijęs elgesys, kuriuo siekiama paveikti ar yra pažeidžiamas to asmens orumas ir norima sukurti bauginančią, priešišką, žeminančią ar agresyvią aplinką