Description

nevēlama rīcība, kura saistīta ar personas dzimumu un kuras nolūks vai rezultāts ir aizskart šīs personas cieņu un radīt iebiedējošu, naidīgu, degradējošu, pazemojošu vai aizskarošu vidi