Description

oönskat uppförande med avseende på en persons kön med syftet eller effekten att kränka personens värdighet och att skapa en skrämmande, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande miljö