Description

несакано однесување поврзано со полот на одредено лице, чија цел или резултат е нарушување на достоинството на тоа лице и создавање застрашувачка, непријателска, деградирачка, понижувачка или навредлива средина