Description

neovisna nacionalna tijela za promicanje jednakog postupanja prema ženama i muškarcima, odgovorna za pružanje samostalne podrške žrtvama navodne diskriminacije na temelju spola ili roda, za provedbu neovisnih anketa o diskriminaciji, objavljivanje neovisnih izvještaja i sastavljanje preporuka o bilo kojem pitanju koje se tiče takve diskriminacije

Additional notes and information

Njihov mandat može također uključivati druge funkcije, kao što su podizanje osviještenosti, usavršavanje i izgradnja kapaciteta. Izraz "tijelo za rodnu ravnopravnost" ponekad se koristi kao generički izraz za ukupne mehanizme institucionalne rodne ravnopravnosti koji mogu uključivati takva tijela za rodnu ravnopravnost kao dio svoje strukture.