Description

korp fi ħdan gvern li l-iskop tiegħu huwa li jfassal, jikkoordina u jimplimenta politiki tal-gvern għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u li normalment ikun jinsab fil-ġerarkija tal-gvern (jiġifieri f’ministeru jew fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru)

Additional notes and information

Korpi bħal dawn jistgħu jeżistu wkoll fil-livell reġjonali u lokali.