Description

comhlacht laistigh den rialtas a bhfuil sé mar aidhm aige beartais an rialtais maidir le comhionannas inscne a dhearadh, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm, agus atá de ghnáth in ordlathas an rialtais (i.e. in aireacht nó in Oifig an Phríomh-Aire)

Additional notes and information

Is féidir le comhlachtaí den sórt a bheith ann freisin ag an leibhéal réigiúnach agus áitiúil.