Description

organism național independent de promovare a tratamentului egal pentru femei și bărbați și care asigură asistență independentă victimelor unei presupuse discriminării pe criterii de sex și de gen, care desfășoară anchete independente despre discriminare, publică rapoarte independente și face recomandări în toate chestiunile legate de astfel de discriminări.

Additional notes and information

Mandatul lor poate să cuprindă și alte funcții, de exemplu creșterea conștientizării, formare și activtăți de dezvoltarea de capacități. Termenul „organism de promovare a egalității de gen” se folosește uneori ca termen global care cuprinde toate mecanismele instituționale de egalitate de gen care pot include în structurile lor organisme de promovare a egalității de gen.