Description

neatkarīga valsts struktūra, kas veicina vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem un atbild par neatkarīgas palīdzības sniegšanu iespējamas dzimumdiskriminācijas un dzimtiskās diskriminācijas upuriem, veicot neatkarīgus apsekojumus par diskrimināciju, publicējot neatkarīgus ziņojumus un sniedzot ieteikumus par jebkuru jautājumu saistībā ar diskrimināciju

Additional notes and information

To pilnvaras var ietvert arī citas funkcijas, piemēram, izpratnes veidošanu, apmācības un spēju veidošanas pasākumus. Terminu “dzimumu līdztiesības iestādes” reizēm lieto kā vispārīgu terminu, lai apzīmētu galvenos iestāžu dzimumu līdztiesības mehānismus, kas var ietvert šādas dzimumu līdztiesības iestādes kā daļu no to struktūras.