Description

vienodą požiūrį į vyrus ir moteris skatinanti nacionalinė, nepriklausoma įstaiga, atsakinga už nepriklausomą pagalbą įtariamos diskriminacijos dėl biologinės ir socialinės lyties aukoms, atliekanti nepriklausomus tyrimus dėl diskriminacijos, skelbianti nepriklausomas ataskaitas ir teikianti su šia diskriminacija susijusias rekomendacijas

Additional notes and information

Jų įgaliojimai taip pat gali apimti kitas funkcijas, kaip antai, informuotumo didinimą, mokymus ir gebėjimų stiprinimo veiklas. Sąvoka „lyčių lygybės įstaigos“ kartais vartojama kaip bendrinis terminas, apimantis svarbiausius institucinius lyčių lygybės mechanizmus, tarp kurių gali būti tokios lyčių lygybės įstaigos.