Description

Riigisisesed sõltumatud asutused naiste ja meeste võrdse kohtlemise edendamiseks, mis annavad soolise diskrimineerimise ohvritele sõltumatut abi, teevad sõltumatuid uuringuid diskrimineerimise kohta, avaldavad sõltumatuid aruandeid ja annavad soovitusi mis tahes diskrimineerimisküsimuses.

Additional notes and information

Nende mandaat võib hõlmata ka teisi funktsioone, näiteks teadlikkuse tõstmine, koolitustegevus ja suutlikkuse arendamine.