Description

statsligt organ, som har til opgave at udforme, koordinere og gennemføre regeringens ligestillingspolitikker, og som normalt er placeret i regeringshierarkiet (dvs. i et ministerium eller i statsministeriet)

Additional notes and information

Sådanne organer kan også findes på regionalt og lokalt niveau.