Description

orgán, který je součástí vlády a jehož účelem je navrhovat, koordinovat a prosazovat vládní politiky prosazující genderovou rovnost; zpravidla je součástí vládního aparátu (tj. některého ministerstva nebo úřadu předsedy vlády)

Additional notes and information

Tyto orgány mohou existovat také na regionální a místní úrovni.