Description

Tijelo u vladi čija je svrha kreiranje, koordinacija i primjena vladinih politika za rodnu ravnopravnost i koje se obično nalazi u hijerarhiji vlade (tj. u ministarstvu ili u kabinetu premijera). Takva tijela mogu postojati i na regionalnom i lokalnom nivou.