Description

valdības struktūra, kuras mērķis ir izstrādāt, koordinēt un ieviest valdības politiku dzimumu līdztiesības jomā un kura parasti atrodas valdības hierarhijā (t. i., ministrijā vai premjerministra birojā) struktūras, kas pilnvarotas veicināt dzimumu līdztiesību un atbalstīt dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu vispārīgās politikās visās jomās; parasti to veido centrālās valdības struktūra, ko papildina starpministriju dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas koordinējošā struktūra un kontaktpersonas vai kontaktpunkti, kas atbildīgi par dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu ministrijās