Description

Ilmaisu, jotta käytetään kuvaamaan syrjivää työllistämismallia, joka pitää työntekijät, pääasiassa naiset, työhierarkian alemmilla portailla, joilla liikkuvuus on vähäistä ja uralla etenemiselle on näkymättömiä esteitä

Additional notes and information

Riippumattoman asiantuntijan laatima määritelmä