Description

izraz kojim se metaforički ukazuje na diskriminatorni obrazac u poslovnom okruženju, gdje određeni zaposlenici, poglavito žene, rade na hijerarhijski nižim radnim mjestima uz slabu mobilnost i nevidljive prepreke za napredovanje u karijeri