Description

izteiciens, ko izmanto kā metaforu, lai norādītu uz diskriminējošu nodarbinātības modeli, kurā darbinieki - galvenokārt sievietes - strādā zemākos amatos ar zemu mobilitāti un neredzamiem karjeras virzības šķēršļiem