Description

shprehje e përdorur si metaforë për të treguar një model diskriminues punësimi që i mban punëtorët, kryesisht gratë, në radhët e ulëta të shkallës së punës, me lëvizshmëri të ulët dhe pengesa të padukshme për përparimin në karrierë