Description

výraz užívaný přeneseně ke zdůraznění diskriminačních vzorců v zaměstnání, kvůli nimž zůstávají zaměstnanci, převážně ženy, na nižších pracovních pozicích a které snižují jejich mobilitu a kladou neviditelné překážky jejich kariérnímu postupu