Description

Izraz koji se koristi kao metafora i koji ukazuje na diskriminatorni obrazac zapošljavanja koji radnike, a uglavnom radnice, drži na nižim radnim mjestima, sa niskom pokretljivošću i nevidljivim preprekama za napredovanje u karijeri.