Description

wyrażenie używane jako metafora wskazująca na dyskryminujący model zatrudnienia zatrzymujący pracowników, głównie kobiety, na niższych szczeblach w skali zatrudnienia, z niską mobilnością i niewidzialnymi barierami rozwoju kariery