Description

uttryck som används som en metafor för att hänvisa till ett diskriminerande mönster som håller arbetstagare, främst kvinnor, på lägre nivåer i jobbskalan, med låg mobilitet och osynliga hinder för karriärutveckling