Description

Използва се когато за жените е по-вероятно, отколкото за мъжете да поемат ръководни позиции, в периоди на кризи или спадове, които се свързват с по-висок риск от възможен неуспех или критика.

Additional notes and information

Терминът е създаден чрез разширяване на метафората за стъкления таван. Според изследвания на Университета на Ексетър за жените и представителите на малцинствените групи например е по-вероятно да бъдат назначавани за изпълнителни директори на едно неуспешно дружество, отколкото на успешно, което прави позицията им рискова и трудна.