Description

pojav, pri katerem imajo posamezniki ali posameznice, ki pripadajo določenim skupinam, večjo možnost, da pridejo na vodilne položaje, ki so povezani z večjim tveganjem neuspeha in kritike

Additional notes and information

Kot kažejo raziskave na Univerzi Exeter, so ženske in pripadniki manjšin pogosteje imenovani na vodilne položaje v propadlih podjetjih kakor v uspešnih, zaradi česar je njihov položaj tvegan in težak.