Description

fenomen ku individët që i përkasin grupeve të veçanta ka më shumë të ngjarë të gjenden në pozicione drejtuese që shoqërohen me një rrezik më të madh dështimi dhe kritikash

Additional notes and information

Termi u shpik nga shtrirja e metaforës së tavanit të qelqit. Sipas hulumtimit nga Universiteti i Exeter, gratë dhe grupet e pakicave, për shembull, ka më shumë të ngjarë të emërohen si drejtues të një kompanie që dështon sesa një kompani e suksesshme, duke e bërë pozicionin e tyre të rrezikshëm dhe të vështirë.