Description

jev spočívající v tom, že osoby, které náležejí k určitým skupinám, se s větší pravděpodobností ocitají na vedoucích místech spojených s vyšším nebezpečím neúspěchu a kritiky

Additional notes and information

Tento pojem vznikl jako rozšíření metafory skleněného stropu. Podle výzkumu Univerzity v Exeteru je například u žen a příslušníků menšin pravděpodobnější, že budou jmenováni do funkce generální ředitelky (generálního ředitele) ve společnosti, které se nedaří, než do stejné funkce v úspěšné společnosti, čímž se ocitají v riskantním a složitém postavení.