Description

teoretyczne rozważania rozwijane przez nauki humanistyczne w połowie lat 80. XX wieku w kontekście rosnącego zainteresowania teoretycznego seksualnościami, które zbiegło się z przyjęciem przez ruch obywatelski słowa „queer”. które wcześniej miało pejoratywne znaczenie

Additional notes and information

Podstawowe założenie na temat pozytywności statusu seksualności „wyjętej spod prawa / prawowitej” wynika z kwestionowania normalności i performatywności tożsamości heteroseksualnej.