Description

Теоретични разсъждения, разработени в хуманитарните науки през средата на 80-те години на ХХ век в контекста на разрастващ се теоретичен интерес към видовете сексуалност, развиващи се успоредно с възприемането на термина „куиър“, носил по-рано негативно значение.

Additional notes and information

Основната теза за положителността на статута на сексуалност „извън закона“ произлиза от поставянето под въпрос на нормалността и ефективността на хетеросексуалната идентичност.