Description

Humanitaarteaduslik teooria, mis arenes 1980. aastatel, kui tekkis suur teoreetiline huvi seksuaalsuse vastu ja kodanikuliikumine võttis uuesti kasutusele sõna queer, milllel oli eelnevalt halvustav tähendus

Additional notes and information

Queer-teooria põhineb heteroseksuaalse identiteeti normatiivsuse kahtluse alla seadmisel.