Description

Теоретска рефлексија, развијена у хуманистичким наукама средином 1980-их, у контексту растућег теоријског интересовања за сексуалност, што је било подударно са усвајањем речи „квирˮ у грађанском покрету, која је раније имала пежоративно значење.

Additional notes and information

Основна теза о позитивности статуса сексуалности „ван закона/правдеˮ произилази из пропитивања нормалности и перформативности хетеросексуалног идентитета.