Description

teoretický směr myšlení, který se v rámci humanitních věd rozvinul v polovině 80. let 20. století na pozadí vzrůstajícího vědeckého zájmu o otázky sexuality, přičemž v téže době občanská hnutí přijala za svůj výraz „queer“, který měl dříve hanlivý význam

Additional notes and information

Základní tvrzení o přínosu „spravedlnosti pro vyděděnce“ v oblasti sexuality vychází ze zpochybnění toho, co je považováno za normální, a také ze zpochybnění heterosexuální identity coby určujícího vzoru.