Description

reflektimi teorik, i zhvilluar në shkencat humane në mes të viteve 1980-të, kundrejt një sfondi të një interesi teorik në rritje për seksualitetin, i cili përkon me miratimin e fjalës ‘queer’ nga lëvizja për të drejta civile, fjalë e cila më parë kishte një kuptim poshtërues

Additional notes and information

Teza themelore mbi pozitivitetin e statusit të seksualitetit ‘të jashtëligjshëm / drejtësi’ rrjedh nga vënia në pikëpyetje e normalitetit dhe performancës së identitetit heteroseksual.