Description

Родна стереотипизација је пракса приписивања одређених особина, карактеристика или улога женама или мушкарацима искључиво на основу њене или његове припадности друштвеној групи жена или мушкараца.