Description

praksa pripisovanja lastnosti, značilnosti ali vlog posameznici oziroma posamezniku zgolj na podlagi tega, ker pripada družbeni skupini žensk oziroma moških