Description

Rodna stereotipizacija je praksa pripisivanja određenih osobina, karakteristika ili uloga ženama ili muškarcima isključivo na osnovu njihovog članstva u društvenoj grupi žena ili muškaraca.