Description

den praksis at tilskrive en mand eller en kvinde specifikke egenskaber, karakteristika eller roller udelukkende på baggrund af, om vedkommende indgår i den sociale gruppe "mænd" eller den sociale gruppe "kvinder"