Description

praktik där en enskild kvinna eller man specifika tillskrivs attribut, egenskaper eller roller enbart på grundval av hennes eller hans tillhörighet till den sociala gruppen kvinnor eller män