Description

Käytäntö, jossa osoitetaan yksittäiselle naiselle tai miehille tiettyjä piirteitä, ominaisuuksia tai rooleja ainoastaan sen perusteella, että hän kuuluu naisten tai miesten sosiaaliseen ryhmään