Description

Konkreetsele naisele või mehele teatud omaduste või rollide omistamine selle põhjal, kas ta kuulub naiste või meeste sotsiaalsesse rühma