Description

zvyk přisuzovat jednotlivým ženám nebo mužům určité atributy, vlastnosti nebo role pouze na základě jejich příslušnosti k sociální skupině žen či mužů