Description

praktikë e veshjes së atributeve ndaj një individi grua ose burrë, karakteristika ose role specifike vetëm në bazë të anëtarësimit të saj ose të tij në grupin shoqëror të grave ose burrave