Description

cleachtas a luann buanna nó tréithe nó róil shainiúla le bean nó le fear aonair ar bhonn a mballraíochta le grúpa sóisialta ban nó fear agus ar an mbonn sin amháin