Description

en gerenaliseringsform som er præget af en unuanceret og klichépræget opfattelse af køn og kønsrelationer