Description

opfattelser eller holdninger der er præget af en unuanceret og klichépræget opfattelse af køn og kønsrelationer