Description

Dzimuma/u stereotips aizspriedumi, kuros sievietēm un vīriešiem patvaļīgi piedēvē īpašības un lomas, ko nosaka un ierobežo viņu dzimums. Dzimuma/u stereotipizācija: konkrētu īpašību, raksturiezīmju vai lomu piedēvēšana sievietei vai vīrietim, pamatojoties tikai uz viņas vai viņa piederību sieviešu vai vīriešu sociālajai grupai